164144901_3735421236494447_3455596848264415128_n

Ukraińska społeczność w Polsce bohaterem wspólnej kampanii Fundacji Nasz Wybór i Facebooka

Fundacją Nasz Wybór we współpracy z Facebookiem rozpoczyna kampanię społeczną, która ma na celu podkreślenie wkładu społeczności ukraińskiej w polską gospodarkę, kulturę i społeczeństwo. Akcja “Razem w sieci, razem w Polsce” ukaże między innymi sylwetki ukraińskich przedsiębiorców, artystów i aktywistów mieszkających w Polsce. 

victor-he-zmTka15ngWY-unsplash

Branża spożywcza pokochała internet – raport Shopera podsumował rekordowy rok w e-handlu

Tempo przyrostu e-sklepów spożywczych było w 2020 największe – wyniosło aż 112 proc. rok do roku – wynika z raportu „Nowy świat e-commerce” przygotowanego przez Shopera. Następne pod względem dynamiki wzrostu były kategorie Zdrowie i uroda (37 proc.) oraz Upominki i akcesoria (27 proc.). Jakie jeszcze zmiany przyniósł pandemiczny 2020 rok?

jana-sabeth-7b1W1mcwekw-unsplash

„Bez wody nie ma Ż” – wspólna akcja Żywiec Zdrój oraz Grupy Żywiec

Od 18 marca Żywiec Zdrój oraz Grupa Żywiec zamieniły się profilami w mediach społecznościowych. Obie marki dodały konkurencyjne grafiki na swoich profilach na Facebooku – w przypadku pierwszej z nich pojawiła się butelka piwa, a druga umieściła na zdjęciu butelkę wody. Różne produkty, ale ten sam opis “Bez wody nie ma Ż”, nawiązują do kampanii […]

heart-2338154_1280

Jak prowadzić działania PR w branży medycznej?

W dobie mediów spo­łecz­no­ścio­wych, gdzie jeden post nie­za­do­wo­lo­nego pacjenta umiesz­czony w sieci może natych­miast zbu­rzyć wize­ru­nek pla­cówki medycz­nej na długi czas, praca PR-owca jest nie­oce­niona i obec­nie staje się nie­zbędna. Branża medyczna jest kry­zy­so­genna, jej spe­cy­fika wymaga etycz­nych zacho­wań, natych­mia­sto­wej, rze­tel­nej infor­ma­cji oraz wia­ry­god­no­ści, które prze­kłada się na zaufa­nie spo­łeczne. Jakie dzia­ła­nia PR wyjdą jej […]