nordwood-themes-kRNZiGKtz48-unsplash

Nowe standardy dla stron internetowych administracji publicznej

Do 23 września br. podmioty administracji publicznej były zobowiązane do umieszczenia na stronach internetowych deklaracji dostępności według standardu WCAG 2.1 AA. Deklaracja jest cyfrowym dokumentem sporządzonym według wzoru Ministerstwa Cyfryzacji i zamieszczonym na stronie internetowej. Dokument podlega corocznej aktualizacji oraz po każdej większej aktualizacji strony. Nowe standardy mają na celu zagwarantowanie dostępu do informacji publicznej […]