blue-sky-clear-sky-coconut-1068989

Dzieje warszawskiej palmy – kampania społeczna Zielona Wstążka #DlaPlanety

Tylko co dziesiąty człowiek na świecie oddycha czystym powietrzem. Pozostałej dziewiątce grożą choroby układu oddechowego, przedwczesne zgony czy mniejsze uprawy rolne. Z okazji Światowego Dnia Środowiska Centrum UNEP/GRID-Warszawa przedstawiło kampanię „Zielona Wstążka #DlaPlanety”. Jej celem był wzrost świadomości społecznej, dotyczącej problemu zanieczyszczenia powietrza oraz pokazanie, jak nasze codzienne wybory wpływają na jego jakość.

cyber-security-cybersecurity-device-60504

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 z RBS

DBI 2019 odbywa się 5 lutego br. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Organizatorzy tegorocznej edycji zapraszają wszystkich do współtworzenia twórczego i bezpiecznego środowiska online. Celem jest podkreślenie istoty współpracy między różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Działania te mają także wpływ na tworzenie kultury i zrozumienia oraz promocję tolerancji w internecie.