7de57fde6a29da06bf92d8d3cda4ab98

Nowa kampania marketingowa Bibby Financial Services

O zatorach płatniczych słyszał praktycznie każdy, a w szczególności osoby prowadzące swoją firmę. Ale co wspólnego mają z bieganiem?Firma Bibby Financial Services ruszyła z kampanią edukacyjną Bibby Fair Pay Run – zapoBIEGAJ zatorom płatniczym. Jest to bieg wirtualny, który ma na celu zwiększenie świadomości uczestników życia gospodarczego na temat zatorów płatniczych oraz promowanie sprawiedliwych postaw […]