Agnieszka Pająk

Prognoza dla PR-owców na 2021 r.

Świat się zmienia przez pandemię, ale jedno pozostaje najważniejsze – dobre relacje, oparte na szacunku, zaufaniu i zrozumieniu potrzeb, a oto w dużej mierze w public relations chodzi. Relacje to również fundament do osiągania nawet najambitniejszych celów. O podsumowaniu 2020 r. i PR-owych prognozach na nowy rok opowiada ekspertka, Agnieszka Pająk.

plush-design-studio-q10VITrVYUM-unsplash

Narzędziownik cz. 4, czyli aplikacje przydatne do tworzenia contentu

Nie­za­leż­nie od tego, czy jesteś mar­ke­te­rem inter­ne­to­wym, wła­ści­cie­lem firmy czy blo­ge­rem, zna­le­zie­nie inte­re­su­jącej i aktu­al­nej tre­ści jest dość zło­żo­nym zada­niem. Codzien­nie tysiące tre­ści jest publi­ko­wa­nych w Inter­ne­cie, dla­tego bar­dzo trudno ręcz­nie wyszu­kać naj­po­pu­lar­niej­szą infor­ma­cję. W tym przy­padku pomocne będą spe­cjalne plat­formy.

1200x628

Konferencja z obszaru digital marketingu DIMAQ DAY już w marcu!

DIMAQ DAY to wydarzenie, podczas którego zostaną kompleksowo pokazane najskuteczniejsze obecnie możliwości promocji online dla firm. Podczas dwunastu praktycznych wystąpień będzie można dowiedzieć się m.in. jak tworzyć kreatywny content w kanałach social media, jak planować skuteczne kampanie digitalowe, a także na czym polega programmatic i automatyzacja w SEM. Konferencja odbędzie się już na początku marca aż w […]

VB800x533

4x większe zaangażowanie w branży parentingowej z OX Media

Jak stworzyć angażującą, wciągającą i autentyczną relację z odbiorcami na Instagramie? Jak przełożyć insighty na mocną strategię w branży parentingowej? I w końcu jak przegonić konkurencję w niespełna 4 miesiące? Powstało nowe miejsce w sieci stworzone dla rodziców – pełne zrozumienia, porad, wartościowego contentu i niezwykłych kreacji.