1200x628

Writing MasterClass – konferencja online już w kwietniu!

To jedyne na rynku wydarzenie online poświęcone w całości pisaniu tekstów, które przyciągną Twoich odbiorców. Teksty, które są bardziej efektywne, broszury, za pomocą których zyskujesz klientów, historie promujące Twoją markę na rynku. Szczególnie teraz umiejętność pisania i wyróżnienia się swoim tekstem jest niezbędna i zapewnia sukces Twojej firmie! W jednym miejscu zdobędziesz kompleksową wiedzę z […]

notes-macbook-study-conference-7102

Copywriterze, nie zaśmiecaj swojego tekstu! 5 złych nawyków copywriterskich

Twój artykuł ciężko zrozumieć? Postowi na fanpage’u brakuje dynamiki? Nie mieścisz się w limicie znaków twitta? Wiele z tych problemów powodują słowa-śmieci, które umieszczasz w tekście. Zwykle robisz to nieświadomie – używanie ich stanowi Twój nawyk, starasz się brzmieć bardziej profesjonalnie niż potrzeba lub podświadomie nie widzisz wartości w tym, co piszesz. Niezależnie od powodu, musisz pozbyć się tych wtrąceń, aby podnieść jakość swojego pisania.

nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash

Narzę­dziownik cz. 6, czyli aplikacje przydatne dla copyw­ri­tera

Two­rze­nie inte­re­su­ją­cych tre­ści to cza­so­ch­łonne zaję­cie. Z pomocą przy­cho­dzą apli­ka­cje, które uła­twiają pracę nad blo­giem, stroną www czy Face­bookiem. Dzięki nim wykry­jesz pla­giat, upew­nisz się, że two­rzysz atrak­cyjne tre­ści, któ­rych nie stwo­rzył nikt przed Tobą, a także spraw­dzisz tekst pod wzglę­dem popraw­no­ści gra­ma­tycz­nej.