Asian fashion female blogger online influencer holding shopping bags and lots of clothes on clothes rack for recording new fashion video broadcast live video to social network by internet at home.

Influencer marketing rośnie w siłę

Według raportu przeprowadzonego przez agencję TAKUMI, prognozowana wartość marketingu influencerskiego w 2022 roku będzie wynosiła aż 15 miliardów dolarów, czyli 8 miliardów więcej niż rok temu. Widząc możliwości, jakie niesie ze sobą ten rodzaj działań, marketerzy z USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec w ciągu ostatnich 12 miesięcy postanowili zmultiplikować wydatki przeznaczone na influencer marketing.  

3148377

Jak influ­en­cerzy mogą pomóc marce?

Marketerzy codziennie szu­kają nowych pomy­słów, aby dotrzeć z komunikatem do świa­do­mo­ści klien­tów. Kiedy już stan­dar­dowe formy pro­mo­cji nie wystar­czają, decy­dują się na nie­sza­blo­nowe dzia­ła­nia mar­ke­tingowe. Coraz chęt­niej podej­mują współ­pracę z tzw. influencerami. Oso­bami publi­ku­ją­cymi tre­ści tek­stowe, wideo lub zdję­cia w social mediach, śle­dzone przez tysiące, cza­sem przez miliony obser­wa­to­rów. Przeczytajcie o tym, co zyskują marki […]

glownekonf_1923931511

Influencerzy w dobie pandemii. Czego od internetowych liderów oczekują Polacy?

Od paru tygodni wydawać się może, że świat się zatrzymał. Życie społeczne zmieniło się o 180 stopni. Ujawniły się lęki, strach o życie i zdrowie najbliższych, co – szczególnie na początku – prowadziło do szerzenia dezinformacji i skrajnych opinii. Czy influencerzy lub celebryci powinni zabierać głos w kwestii koronawirusa? Jakich treści obecnie poszukują Polacy? I […]

influencer-4081842_1280

Robot sprawdzi influencera!

Coraz więcej marek podejmuje współpracę z influencerami w social mediach, aby dotrzeć do jak największego grona potencjalnych odbiorców. Jak ocenić skuteczność takiej współpracy z perspektywy oczekiwań firmy? Pomocne mogą być: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i analityka danych. ITMAGINATION stworzył i wdrożył u klienta prototypowo system rozpoznawania obrazu w mediach społecznościowych. Jego głównym celem jest weryfikacja jakości pracy […]

735350-PS9NI5-798

Zaangażowanie mikroinfluencerów a zasięgi celebrytów – 5 typów influencerów

Wiele wiodących marek oraz małych firm angażuje się w działania z internetowymi twórcami. Influencer marketing to jeden z głównych trendów tego roku. Kim są internetowi twórcy? Kto może zostać influencerem? Czy można ich w jakiś sposób skategoryzować, a jeśli tak, to jaki wskaźnik przyjąć za najważniejsze kryterium?

m1

Najważniejsza konferencja marketingowa w Polsce coraz bliżej – I Love Marketing!

I ♥️ Marketing to największa i najważniejsza konferencja marketingowa w Polsce. Kolejna edycja tego eventu odbędzie się 22-25 października na największej sali kinowej w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. O bilety nie jest wcale łatwo, a organizatorzy, czyli sprawny.marketing, nie muszą obniżać cen, a wręcz im mniej czasu do wydarzenia, tym bardziej je podnoszą!

671727-PPN5OY-867

FOLLOVERS: TikTok i Instagram narzędziami promocji dla młodych twórców i marek

Influencer marketing to jeden z najszybciej rosnących segmentów cyfrowego marketingu. Wykorzystany do promocji znanych blogerów i vlogerów pozwala szybko zdobywać nowych klientów i docierać do bardzo szerokiej grupy odbiorców, zwłaszcza młodych. Warunkiem skutecznego influencer marketingu jest jednak odpowiedni dobór twórców do kampanii i ich wiarygodność.