merkel-2537927_1920

Polityczni influencerzy bardziej wpływowi niż marki – pierwsze europejskie badanie Grayling

Grayling zaprezentował pierwsze ogólnoeuropejskie badanie na temat sposobu, w jaki politycy korzystają z mediów społecznościowych. Analizie pod kątem płci, wieku czy przynależności partyjnej poddano prawie 3 miliony postów opublikowanych w 2020 roku na Twitterze, Facebooku i Instagramie przez parlamentarzystów z 17 krajów europejskich, w tym Polski.

3148377

Jak influ­en­cerzy mogą pomóc marce?

Marketerzy codziennie szu­kają nowych pomy­słów, aby dotrzeć z komunikatem do świa­do­mo­ści klien­tów. Kiedy już stan­dar­dowe formy pro­mo­cji nie wystar­czają, decy­dują się na nie­sza­blo­nowe dzia­ła­nia mar­ke­tingowe. Coraz chęt­niej podej­mują współ­pracę z tzw. influencerami. Oso­bami publi­ku­ją­cymi tre­ści tek­stowe, wideo lub zdję­cia w social mediach, śle­dzone przez tysiące, cza­sem przez miliony obser­wa­to­rów. Przeczytajcie o tym, co zyskują marki […]

glownekonf_1923931511

Influencerzy w dobie pandemii. Czego od internetowych liderów oczekują Polacy?

Od paru tygodni wydawać się może, że świat się zatrzymał. Życie społeczne zmieniło się o 180 stopni. Ujawniły się lęki, strach o życie i zdrowie najbliższych, co – szczególnie na początku – prowadziło do szerzenia dezinformacji i skrajnych opinii. Czy influencerzy lub celebryci powinni zabierać głos w kwestii koronawirusa? Jakich treści obecnie poszukują Polacy? I […]

735350-PS9NI5-798

Zaangażowanie mikroinfluencerów a zasięgi celebrytów – 5 typów influencerów

Wiele wiodących marek oraz małych firm angażuje się w działania z internetowymi twórcami. Influencer marketing to jeden z głównych trendów tego roku. Kim są internetowi twórcy? Kto może zostać influencerem? Czy można ich w jakiś sposób skategoryzować, a jeśli tak, to jaki wskaźnik przyjąć za najważniejsze kryterium?