Agnieszka Pająk

Prognoza dla PR-owców na 2021 r.

Świat się zmienia przez pandemię, ale jedno pozostaje najważniejsze – dobre relacje, oparte na szacunku, zaufaniu i zrozumieniu potrzeb, a oto w dużej mierze w public relations chodzi. Relacje to również fundament do osiągania nawet najambitniejszych celów. O podsumowaniu 2020 r. i PR-owych prognozach na nowy rok opowiada ekspertka, Agnieszka Pająk.

technology-792175_1280

7 zasad skutecznego follow up’u

Lekkie pióro, komunikatywność oraz wiedza ekspercka z pewnością pomogą stworzyć ciekawy materiał dla mediów. Co zrobić, aby zainteresował dziennikarza tak, by zdecydował się go opublikować? Z pomocą przychodzi follow up, który jest kolejnym krokiem wykonywanym przez PR-owca w celu zdobycia jak największej liczby wartościowych publikacji. Specjaliści branży public relations wciąż szukają odpowiedzi na pytania: dzwonić, […]

birthday-2583513_1280

Jak przygotować PR-owe przesyłki kreatywne do mediów?

Dotrzeć z przekazem do dziennikarzy czy liderów opinii publicznej to dziś nie lada wysiłek, gdyż każdy z nich na swoją skrzynkę mailową otrzymuje kilkaset wiadomości dziennie. Skrojone na miarę komunikaty prasowe często są niewystarczające, aby wybić się  spośród setek wiadomości. Media potrzebują elementu zaskoczenia, wszystko to, co mieści się w granicach normy, jest dla nich […]

businesswoman-2817567_1280

Briefing prasowy, czyli bezpośrednie spotkanie firmy z mediami

Komunikaty prasowe, wywiady i nieformalne kontakty z dziennikarzami to doskonałe sposoby na budowanie relacji z mediami. Pomocą służy także briefing prasowy, czyli prosty i skuteczny sposób na przekazanie w niestandardowej formie komunikatu do mediów. Kreatywnie zorganizowane spotkanie prasowe może tak samo efektywnie przełożyć się na sukces firmy,  jak dobrze przygotowany event promocyjny czy ciekawa kreacja […]

dan-dimmock-sNwnjxm8eTY-unsplash

Zawładnij mediami, czyli o zaletach biura prasowego

Sprawny prze­pływ infor­ma­cji jest dziś pod­stawą dzia­ła­nia firmy na rynku. Sku­teczne zarzą­dzanie to nie­ustanna dys­try­bu­cja wia­do­mo­ści na zewnątrz, czyli do jej grona odbior­ców. Umie­jęt­ność wła­ści­wego komu­ni­ko­wa­nia marki jest w dzi­siej­szym świe­cie jedną z najważniejszych funk­cji zarzą­dzania organizacją. Daje moż­li­wość kreowa­nia wize­runku, zwięk­sza­nia infor­ma­cyj­nego zasięgu, a takżebudo­wa­nia spo­łecz­nego zaufa­nia. Wpro­wa­dzasz na rynek nowy pro­dukt? Inwe­stu­jesz w […]

student-849821_1280

Jakie kanały komunikacji online wykorzystać w działaniach firmy?

Internet to medium o ogromnym zasięgu, dlatego firmy w swoich działaniach powinny wykorzystywać kanały komunikacji online. Dzięki nim mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców, niezależnie od czasu i miejsca oraz wejść w interakcję z potencjalnymi klientami i zyskać natychmiastowy feedback. W artykule znajduje się 5 najważniejszych kanałów, które powinna wykorzystywać firma.