123

Marketerze, gdzie znajdziesz Silversów? Co 3. jest aktywnym użytkownikiem mobile gamingu

Według Washington Post osoby 60+ to obecnie najszybciej rosnąca grupa konsumentów w e-commerce. Jedno z najnowszych badań pokazało, że Pokolenie Silver, czyli inaczej baby boomers w 2020 roku wydało blisko o połowę więcej na zakupy online niż rok wcześniej (Dane ze śledzenia realizacji transakcji przez NPD Group, 2021). Rozwój nowych technologii oraz wzrost popularności mediów […]