collabstr-DOBSgpG4aH8-unsplash

Nowe narzędzie od TikToka – TikTok Now!

TikTok to miejsce, w którym ludzie tworzą wciągające treści i odkrywają nowe i ekscytujące społeczności. Istnieje wiele sposobów tworzenia w aplikacji, od kreowania nowych efektów, filmów, duetów, po tworzenie jeszcze dłuższych wideo lub korzystanie z TikTok LIVE. Teraz TikTok poszerza zestaw narzędzi do tworzenia krótkich nagrań, kontynuując promowanie autentyczności i spontaniczności.  

souvik-banerjee-JLj_NbvlDDo-unsplash

LinkedIn uruchamia nowe narzędzia, które mają pomóc w budowaniu zaangażowanej społeczności

LinkedIn wciąż szuka nowych sposobów, aby ułatwić nawiązywanie kontaktów, dlatego wprowadza funkcje, których celem jest pomoc w rozwoju i pogłębieniu zaangażowania odbiorców. Przedstawione zostały m.in. ulepszenia w publikowaniu dłuższych treści, aktualizacje dotyczące wydarzeń na żywo oraz usprawnienie śledzenia wyników marki. 

sincerely-media-ylveRpZ8L1s-unsplash

Nowe narzędzie na rynku: CORD, czyli usługa wspierająca zarządzanie komunikacją w e-commerce

Publicis Commerce, wchodząca w skład Publicis Groupe, stworzyła usługę i narzędzie o nazwie CORD, służące do zarządzania i moderacji pytań oraz recenzji konsumentów, które pojawiają się w kanałach e-commerce. CORD (Customers’ Opinions & Reviews Data) umożliwia wchodzenie w dialog z konsumentami, którzy dokonali już zakupu lub go rozważają, co pozwala zwiększyć widoczność kart produktowych, a […]

nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash

Narzę­dziownik cz. 6, czyli aplikacje przydatne dla copyw­ri­tera

Two­rze­nie inte­re­su­ją­cych tre­ści to cza­so­ch­łonne zaję­cie. Z pomocą przy­cho­dzą apli­ka­cje, które uła­twiają pracę nad blo­giem, stroną www czy Face­bookiem. Dzięki nim wykry­jesz pla­giat, upew­nisz się, że two­rzysz atrak­cyjne tre­ści, któ­rych nie stwo­rzył nikt przed Tobą, a także spraw­dzisz tekst pod wzglę­dem popraw­no­ści gra­ma­tycz­nej.