341543-PA98E7-943

Wymiary grafik na social media – ściągawka na 2020 rok

Dynamiczny rozwój social media powoduje nieustanne zmiany w algorytmach i aktualizacje w wymiarach treści, które się na nich pojawiają. Poniżej przedstawiamy kompilację wymiarów zalecanych przez Facebooka, Twittera, Instagrama, LinkedIna, Pinteresta i YouTube’a. Znajdziecie tu też garść porad jak dostosować zdjęcie do ich wymogów i osiągnąć profesjonalny efekt.

#nowystart

#nowystart w czasie pandemii jest możliwy – darmowe kursy online!

Bezpłatny program edukacyjny #nowystart pomoże osobom, które w wyniku pandemii straciły pracę lub muszą się przebranżowić i zyskać nowe umiejętności. Pracownicy home.pl od podstaw nauczą programowania, grafiki, marketingu i zasad obsługi klienta. Wesprą także w poszukiwaniu pracy, napisaniu profesjonalnego CV i przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych.

josefa-ndiaz-IzmdWT2lW5Q-unsplash

Narzę­dziownik cz. 1, czyli aplikacje przydatne do two­rze­nia gra­fik

Obrazy są prze­twa­rzane przez mózg 60 razy szyb­ciej niż tekst. Oddzia­łują one rów­nież sil­nie na emo­cje odbiorcy. Czę­sto to wła­śnie strona gra­ficzna arty­kułu przy­ciąga uwagę i potrafi zatrzy­mać ją na dłu­żej. Gra­fiki są uzu­peł­nie­niem każ­dego tek­stu, dla­tego warto by były ory­gi­nalne, kre­atywne i wyso­kiej jako­ści. Zobacz skąd możesz pobrać efek­towne obrazy i gra­fiki.

Cloud Upload Icon Line Connection of Circuit Board

Usługi chmurowe rewolucjonizują pracę grafików i filmowców

W branży graficznej coraz większą rolę odgrywają usługi działające w chmurze, które pozwalają elastycznie zarządzać zasobami oraz licencjami oprogramowania. Po porzuceniu przez Adobe tradycyjnego modelu dystrybucji programów graficznych na popularności zaczęły zyskiwać platformy internetowe, które pozwalają pracować zdalnie. Uwalniają twórców od konieczności inwestowania w wydajne komputery i pozwalają pracować z dowolnego miejsca na świecie.