girl-791231_1280

Custom publi­shing jako sposób na zdobycie zaufania klienta

Marki od lat prze­ści­gają się w kre­atyw­nym spo­so­bie pre­zen­to­wa­nia swo­ich pro­duk­tów i usług. W każ­dej branży walka o uwagę konsumentów i pra­cow­ni­ków odbywa się nie­ustan­nie. Firmy chcąc skutecznie dotrzeć do klientów two­rzą np. wyso­ko­bu­dże­towe kampanie, ory­gi­nalne witryny skle­powe, inte­rak­tywne strony www czy atrak­cyjne pro­mo­cje. Są także marki, które poszu­kują innych form zaan­ga­żo­wa­nia odbior­ców i wydają […]

felipe-furtado-2zDXqgTzEFE-unsplash

O sztuce tworzenia skutecznego briefu i 5. najczęstszych błędach marketerów

Brief to słowo klucz, które w wyszukiwarce Google pojawia się nawet 12 tys. razy miesięcznie*. Według Joe Talcotta, byłego dyrektora ds. globalnego marketingu McDonald’s, jest on najważniejszym narzędziem w arsenale kreatywnego marketera, a jednocześnie najprostszym i najbardziej fundamentalnym. Tymczasem według badania przeprowadzonego na ponad 250 członkach kadry kierowniczej z różnych agencji wynika, że nawet 30 […]

heart-2338154_1280

Jak prowadzić działania PR w branży medycznej?

W dobie mediów spo­łecz­no­ścio­wych, gdzie jeden post nie­za­do­wo­lo­nego pacjenta umiesz­czony w sieci może natych­miast zbu­rzyć wize­ru­nek pla­cówki medycz­nej na długi czas, praca PR-owca jest nie­oce­niona i obec­nie staje się nie­zbędna. Branża medyczna jest kry­zy­so­genna, jej spe­cy­fika wymaga etycz­nych zacho­wań, natych­mia­sto­wej, rze­tel­nej infor­ma­cji oraz wia­ry­god­no­ści, które prze­kłada się na zaufa­nie spo­łeczne. Jakie dzia­ła­nia PR wyjdą jej […]

fot1

Ruszyła rejestracja na XXI Kongres Public Relations: Digital PR, hejt oraz kryzysy w sieci tematem przewodnim tegorocznej edycji

Jaka jest rola aktywności w sieci w kompleksowej strategii komunikacji marki? Co robić kiedy kryzys narusza stabilny dotąd wizerunek i dlaczego tak ważna jest prewencja kryzysowa? Na te i szereg innych pytań odpowiedzą praktycy public relations w trakcie tegorocznego Kongresu Public Relations, który odbędzie się w dniach 16-17 września w Hotelu Bristol w Rzeszowie.

Kobiety w PR_grafika_2

Pierwszy taki raport: Kobiety w PR!

Związek Firm Public Relations wraz z firmą badawczą OpinionWay zrealizował badanie, którego celem było zidentyfikowanie problemów i barier, jakie napotykają kobiety pracujące w branży PR. Jak wynika z raportu, zarządy z przewagą kobiet stanowią w Polsce 12%. Jest to wartość dwukrotnie większa w porównaniu do wyników, jakie opublikowano w raporcie „Global Women in PR – […]

1900-700

PSPR otwiera się na podmioty i ogłasza pierwszych nowych członków

Polskie Stowarzyszenie Public Relations rozszerza formułę działalności. Organizacja – oprócz osób fizycznych – do oficjalnego członkostwa zaprasza także podmioty, które współtworzą sektor PR. Tym samym PSPR staje się miejscem dla PRtech-ów, uczelni wyższych, specjalistycznych wydawnictw oraz agencji. Propozycja kierowana jest również do korporacji, firm czy NGO’s zainteresowanych wypracowywaniem i wdrażaniem profesjonalnych praktyk zarządzania reputacją, relacjami, […]

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Jak mierzyć PR?

PR od lat zmaga się z problemem pomiaru osiąganych wyników i ilościowym określeniem swojego wkładu w realizację celów sprzedażowych i biznesowych. PR-owcy nie do końca wiedzą, co dokładnie mierzyć, za pomocą jakich wzorów i jakich narzędzi użyć. Miejmy też na uwadze, że osoby odpowiedzialne za komunikację, tworzenie komunikatów prasowych oraz kontakty z dziennikarzami są zazwyczaj […]

startae-team-7tXA8xwe4W4-unsplash

W czasie pandemii wzrosła rola PR-u w biznesie. Agencje coraz częściej współtworzą strategie firmy, a nie tylko je komunikują

COVID-19 nie pozostał bez wpływu na kondycję branży public relations, ale po przejściowych trudnościach większość działających w Polsce agencji PR spodziewa się powrotu na ścieżkę wzrostu w I kwartale bądź w połowie tego roku – wynika z badania przeprowadzonego przez Związek Firm Public Relations. Co istotne, pandemia przyczyniła się do wzrostu znaczenia branży, bo w czasie koronakryzysu PR okazał się dla biznesu na wagę złota, a […]

youtuber-2838945_1280

Houston, mamy problem, czyli czym jest kryzys wizerunkowy i jak wyjść z niego z twarzą

W dobie mediów elektronicznych, kryzysy wizerunkowe wybuchają szybko i jeszcze szybciej się rozprzestrzeniają. Social media są dla przedsiębiorstwa zarówno szansą, jak i wyzwaniem.Umożliwiają natychmiastową interakcję z otoczeniem, ale równocześnie to właśnie w tej przestrzeni dochodzi do publikacji godzących w wizerunek i reputację organizacji. Kryzys prędzej czy później może dotknąć każdą firmę, nie należy się go […]