a-man-using-laptop-computer-on-white-table-3760368

Narzę­dziownik cz. 2, czyli aplikacje do moni­to­ro­wa­nia social media

Moni­to­ring tre­ści publi­ko­wa­nych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych jest nie­zbęd­nym narzę­dziem dla każ­dego spe­cja­li­sty zaj­mu­ją­cego się komu­ni­ka­cją i mar­ke­tin­giem oraz dba­niem o wize­ru­nek firmy. Pozwala on iden­ty­fi­ko­wać wpisy, które gene­rują naj­więk­sze zaan­ga­żo­wa­nie i kanały o naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niu wśród Two­ich odbior­ców. Dodat­kowo ana­liza danych pomaga lepiej poznać odbior­ców, zba­dać ich pre­fe­ren­cje i spraw­dzić odbiór gene­ro­wa­nych tre­ści.

adult-blur-business-close-up-267447

Social media skuteczne w budowaniu reputacji. Rośnie rola aktywnej komunikacji CEO

Obecność we wszystkich mediach, korporacyjne social media i branżowe konferencje – to zdaniem badanych najskuteczniejsze kanały komunikacji w budowaniu reputacji – wynika z pierwszego w Polsce badania na temat zarządzania reputacją, które objęło dyrektorów komunikacji największych firm z 10 sektorów gospodarki. Projekt prowadzony przez agencję On Board Think Kong swoim patronatem objęły Konfederacja Lewiatan i […]

1200x628

Konferencja z obszaru digital marketingu DIMAQ DAY już w marcu!

DIMAQ DAY to wydarzenie, podczas którego zostaną kompleksowo pokazane najskuteczniejsze obecnie możliwości promocji online dla firm. Podczas dwunastu praktycznych wystąpień będzie można dowiedzieć się m.in. jak tworzyć kreatywny content w kanałach social media, jak planować skuteczne kampanie digitalowe, a także na czym polega programmatic i automatyzacja w SEM. Konferencja odbędzie się już na początku marca aż w […]

smartphone-1735044_1280

Canva, Stories i niestandardowe formaty. Jak będzie wyglądał 2020 w social mediach?

Ten rok stanął pod znakiem Stories, które skradły uwagę użytkowników i marek. Czego możemy oczekiwać w 2020? Wiele wskazuje na to, że relacje i wideo dopiero odkrywają swój potencjał w social mediach. Choć nie tylko one zaczną błyszczeć – nadchodzi dobry moment dla tematycznych platform, takich jak TikTok czy Spotify.

AliExpress logo on a computer screen with a magnifying glass

„Słodkie lisa ucha berety” – jak AliExpress wykorzystuje unikalne cechy marki w komunikacji?

Zakupy na AliExpress to doświadczenie niespotykane w innych sklepach internetowych. Współtworzone jest na równi przez markę, sam serwis, jego jedyny w swoim rodzaju interfejs, kolosalną bazę produktów, sposób dostawy oraz samych użytkowników. Jak AliExpress wykorzystuje to w swojej komunikacji w mediach społecznościowych?

foto_2

Miejsce w mediach społecznościowych. Podsumowane IX Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach

Co jest ważniejsze dla marki miejsca – tradycyjny PR czy social media? Jak opowiedzieć wiarygodną i wciągającą historię o swoim regionie? Do kogo kierować promocję? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań padły podczas IX edycji Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, w którym wzięło udział ponad 150 samorządowców z całej Polski.

digital composite of smart devices with coffee on table with graphics

Big Data – przewiduje zachowania konsumentów i poznaje ich opinie. Najlepszym źródłem informacji są social media

Analiza Big Data może dostarczyć cennych informacji na temat zachowań klientów i skuteczności kampanii reklamowych. Szczególnie pożądane przez przedsiębiorców są usługi związane z wydobywaniem danych z treści publikowanych w mediach społecznościowych. Pozwala to na porównywanie pozycji marki względem konkurencji, a także badanie odczuć ludzi związanych z wizerunkiem polityków. Dane publikowane w mediach społecznościowych mogą być również pomocne w profilowaniu zachowań potencjalnych przestępców.