glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash

Pandemia zwielokrotniła znaczenie social mediów w reklamie i sprzedaży. Najbardziej zyskują wideo i podcasty

Wzrost znaczenia kanału wideo i InstaStories, do którego coraz większą wagę przykładają marki, a także dynamiczny wzrost form audio, głównie podcastów – to efekt pandemii, która bardzo wzmocniła znaczenie mediów społecznościowych w marketingu. Obecność w social mediach stała się koniecznością nawet dla tych marek, które wcześniej podchodziły do nich niechętnie.

jana-sabeth-7b1W1mcwekw-unsplash

„Bez wody nie ma Ż” – wspólna akcja Żywiec Zdrój oraz Grupy Żywiec

Od 18 marca Żywiec Zdrój oraz Grupa Żywiec zamieniły się profilami w mediach społecznościowych. Obie marki dodały konkurencyjne grafiki na swoich profilach na Facebooku – w przypadku pierwszej z nich pojawiła się butelka piwa, a druga umieściła na zdjęciu butelkę wody. Różne produkty, ale ten sam opis “Bez wody nie ma Ż”, nawiązują do kampanii […]

heart-2338154_1280

Jak prowadzić działania PR w branży medycznej?

W dobie mediów spo­łecz­no­ścio­wych, gdzie jeden post nie­za­do­wo­lo­nego pacjenta umiesz­czony w sieci może natych­miast zbu­rzyć wize­ru­nek pla­cówki medycz­nej na długi czas, praca PR-owca jest nie­oce­niona i obec­nie staje się nie­zbędna. Branża medyczna jest kry­zy­so­genna, jej spe­cy­fika wymaga etycz­nych zacho­wań, natych­mia­sto­wej, rze­tel­nej infor­ma­cji oraz wia­ry­god­no­ści, które prze­kłada się na zaufa­nie spo­łeczne. Jakie dzia­ła­nia PR wyjdą jej […]