pablo-garcia-saldana-jtyIeXi1Goc-unsplash

Stanowisko SAR, IAA Polska oraz ZFPR w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Przedstawiciele Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy oraz Związku Firm Public Relations przesłali list do naszej redakcji. Dokument ten zawiera ich stanowisko dotyczące ostatnich wydarzeń odnośnie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Obecna sytuacja mocno zaniepokoiła członków powyższych organizacji branżowych.

sara-kurfess-Q3CO1ZOZ6ZI-unsplash

Unia Europejska zakazuje publikowania niesprawdzonych i niepełnych opinii lub rekomendacji produktów

7 stycznia 2020 w UE formalnie weszły w życie nowe przepisy ochrony konsumentów, które zwiększają transparentność handlu i usług online i dają lepszą ochronę przed oszustami w internecie. Państwa członkowskie mają 2 lata na wprowadzenie unijnych regulacji do prawa krajowego. Wysokość grzywny za nieprzestrzeganie zakazu może wynieść do 4% rocznego obrotu przedsiębiorcy w państwach, których […]